„Matka Slova”

Svedectva a podakovania za cudowne uzdrowenia


Wierni zawierzają Maryi różne intencje, prosząc o wstawiennictwo w różnorakich potrzebach. Często wracają przed oblicze Matki Bożej  aby Jej dziękować za otrzymane łaski, cudowne uzdrowienia i wysłuchane prośby.

Zachęcamy do dzielenia się świadectwami łask otrzymanych za wstawiennictwem Matki Bozej z Kibeho.

Podziękowania, prośby czy postanowienia przesyłać można także SMS-em ………………, e-mailem: umysly@kibeho.info lub w tradycyjnym liście na adres Misyjnego Sekretariatu (solosnicka 20, 04812 Bratislava) z poznamkou KIBEHO.