„Matka Slova”

Úmysly


Korešpodencia

 

Ak by ste sa chceli obrátiť s modlitbou na Matku Božiu z Kibeho, chcete, aby sme sa modlili na váš úmysel vo svätyni, túžite zveriť tajomstvo Panne Márii Matke Slova:

Napíšte nám!   podziekowania    umysly sv. omsi

Misijný sekretariát – pallotíni, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Sološnícka 20, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, 
tel.: 02/43 19 10 30 , 0692 086 335, 0915 342 039, 0915 641 387, info@pallotini.skOmše na úmysel všetkých našich priateľov, dobrodincov a tých, ktorí prosia o modlitbu za nich tu, slúžime v kaťdú prvú sobotu v mesiaci, v deň, ktorý je zasvätený Panne márii, o 17:30 hodine, v Kaplnke zjavení, vo svätyni Matky Božej z Kibeho.

 

Sanctuaire Notre-Dame de Kibeho                      Svätyňa Našej Panny v Kibeho