„Matka Slova”

rektorat

Posługa duszpasterska w Sanktuarium

 


REKTORAT SANKTUARIUM

 

Mówiąc o rektoracie sanktuarium Matki Bożej z Kibeho, trzeba podkreślić, że to miejsce, najpierw pod opieką duchowieństwa diecezjalnego, zostało powierzone Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni). W związku z tym, 25 marca 2003 r., diecezja Gikongoro i Księża Pallotyni podpisali umowę o współpracy. Stowarzyszenie ma taką zaletę, że jest międzynarodowe i na prawie papieskim, toteż skupia w swoich szeregach Afrykańczyków i nie- Afrykańczyków. Pierwsza ekipa pallotynów przybyła do Kibeho 31 sierpnia 2003 r. Mianowanie czy zmiana rektora sanktuarium należy do miejscowego ordynariusza działającego w porozumieniu z rektorem regionalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

 

 

 

 

 

Zadania rektora sanktuarium:

 

  1. Przyjmować pielgrzymów przybywających do Kibeho, nauczać ich i na różne sposoby pomagać im.
  2. Zapewniać animację duszpasterską i liturgiczną;
  3. Organizować wykłady dla pielgrzymów;
  4. Korzystając z różnych środków, zapoznawać z orędziem z Kibeho;
  5. W porozumieniu z miejscowym ordynariuszem szukać przyjaciół i darczyńców sanktuarium;
  6. Dobrze zarządzać majątkiem sanktuarium;
  7. Dbać o archiwum i inne ważne dokumenty.

 

 

 

 

 

 

 

KOMITET DUSZPASTERSKI SANKTUARIUM

 

Z inicjatywy miejscowego ordynariusza sanktuarium Matki Bożej z Kibeho utworzono „Komitet duszpasterski sanktuarium”. Ustanowienie tego organu sięga 28 listopada 1992 r., daty wmurowania kamienia węgielnego, a jego koordynatorem jest rektor sanktuarium. Zadanie komitetu polega, między innymi, na tym, aby wspólnie zastanawiać się nad kwestiami animacji duszpasterskiej i liturgicznej, na różny sposób zapoznawać z orędziem z Kibeho, przyznawać pierwszeństwo wybranym projektom, oceniać ich wykonanie, koordynować przedsięwzięcia zachęcające do udziału w pielgrzymkach.