„Matka Slova”

pre cirkev


Svet povstáva proti Bohu…
J. E. Augustín Misago, biskup Gikongora (Rwanda), poskytol rok po potvrdení zjavení agentúre D.I.A interview o Kibehu.

Ako vyzerá situácia týkajúca sa zjavení Panny Márie v Kibehu?
Tieto javy sa začali odohrávať 28. novembra 1981. To znamená, že uplynulo už mnoho rokov od ich začiatku. Počas nich kompetentné cirkevné vrchnosti vykonali to, čo je nevyhnutné. Sledovali ich rozvoj a vytvorili dve komisie, ktoré boli nápomocné pri výskumoch – lekársku a teologickú. Po dlhom skúmaní boli tieto zjavenia 29. júna 2001 vyhlásené za pravdivé a ja ako miestny biskup som vydal tento dekrét.

V súvislosti s tým sa hovorí o vizionároch. Ktorí z nich boli uznaní?
V Kibehu sme boli postavení pred mnohých vizionárov, ktorí postupne prichádzali. Mohli sme ich narátať päťdesiat. Naše komisie sa snažili preskúmať všetky prípady. Nakoniec som sa na základe záverečných posudkov priklonil k uznaniu prvých vizionárok: Alphonsine Murmurekeovej, Natálie Mukamazimpakaovej a Márie-Claire Mukangangovej.

Čo sa stalo s týmito viozionárkami?
Na túto tému môžem v krátkosti povedať, že Alphonsine žije v Abidjane (Pobrežie Slonoviny). Natália v Kibehu na juhu Rwandy, v diecéze Gikongoro, kde pomáha tým, ktorí sú zodpovední za pastoráciu pútnikov, a modlí sa spolu s nimi. Mária-Claire bola zavraždená počas tragických udalostí v roku 1994.

Medzi vizionármi z Kibeha bol aj istý Emanuel Segatashya. V rokoch 1986 – 1988 prešiel mnoho regiónov v Kongu. Na ľuďoch, ktorí prišli počúvať jeho posolstvá, robil dojem. Prečo nefiguruje na zozname uznaných vizionárov?
Skutočne Emanuel Segatashya bol chlapec, ktorý tvrdil, že videl Pána Ježiša. Ak sme to neuznali, bolo to pre pochybnosť o charaktere jeho extáz. Po príchode z Konga mal psychické problémy. Až do smrti v roku 1994 bojoval s nevyliečiteľnou chorobou. Treťou príčinou našej ostražitosti voči nemu bol samotný obsah jeho posolstva, ktoré malo milenaristické zafarbenie. Jeho posolstvo hovorilo o blízkom Kristovom príchode na zem a o konci sveta. Cirkev je voči týmto typom posolstiev ostražitá.

Aké je posolstvo Panny Márie pre Cirkev v Rwande a pre všeobecnú Cirkev?
Posolstvo z Kibeha možno zhrnúť pár slovami – je to naliehavá výzva na skrúšenosť a obrátenie.
Najsvätejšia Panna hovorí: „Čiňte pokánie! Čiňte pokánie! Kajajte sa, pokiaľ ešte máte čas.“ Je to výzva na obrátenie a modlitbu. Je potrebné neustále sa modliť, a to bez pretvárky. Mária vydáva alarmujúci výkrik, keď vraví, že na svete sa deje mnoho zla. Svet smeruje k záhube. Hrozí, že padne do priepasti, teda do večného zatratenia. Svet povstáva proti Bohu. Pácha sa v ňom mnoho hriechov. Niet lásky ani pokoja. Panna Mária varuje: „Ak nebudete ľutovať svoje hriechy, ak sa neobrátite, všetci padnete do priepasti.“ Počas zjavenia 15. augusta 1982 na sviatok Nanebovzatia videli vizionárky Pannu Máriu veľmi smutnú a prelievajúcu slzy. Ukázala im hrozné scény – potoky krvi, skupiny zabíjajúcich sa ľudí, lebky obtekajúce krvou, telá porozhadzované po vrchoch bez hrobov atď. Bol to skutočne dramatický deň. Keď vezmeme do úvahy všetky ľudské drámy, ktoré sa odohrali v Rwande, a dokonca aj v blízkych krajinách nášho regiónu Veľkých jazier v minulom desaťročí, takéto vízie sú podľa mňa prorocké.

Čím môže byť Kibeho pre africký kontinent?
Dlhý čas sa zdalo, že mariánske zjavenia sú privilégiom Európy, najmä Francúzska s Lurdami či Portugalska s Fatimou. Kibehom sa začali prvé verejné a významné zjavenia v Afrike, ktoré boli oficiálne schválené Cirkvou. Môže sa stať africkými Lurdami, miestom obrátenia a živej úcty k bolestnej Panne márii pre celý svet.

J. E. Augustín Misago sa narodil v roku 1943 v Ruvune. Bol vysvätený za kňaza v roku 1971 a v 28. júna 1992 za prvého biskupa v diecéze v Gikongoro (nachádzajúcej sa na juhovýchode Rwandy). Biskupa Misaga zatkli 14. apríla 1999 a bol obvinený z pomáhania pri organizovaní genocídy v Rwande v roku 1994. Po súdnom procese bol v júni 2000 oslobodený. Po krátkom pobyte v Ríme sa vrátil späť do svojej diecézy. Dvadsiateho deviateho júna 2001 verejne vyhlásil, že Kibeho (ktoré spadá pod jeho diecézu) je miestom mariánskych zjavení. V rozhovore o zjaveniach v Kibehu povedal: „Teraz môžeme vyhlásiť, že existovalo proroctvo o rwandskej tragédii. Spomínam si, že 15. augusta 1982 vizionári videli Pannu, ktorá sa pozerala na desivé množstvo mŕtvych tiel, z ktorých tiekli veľké prúdy krvi a ktoré ležali len tak na kopách. Nikto nevedel, čo tieto desivé obrázky mali znamenať. Nikto z nich nevedel vyčítať, čo sa presne udeje, a už vôbec nie pomýšľať na to, že by to mohla byť vízia toho, čo sa udeje v Rwande, na Great Lake v Burundi, kam krv tiekla, v Ugande a v Konžskej demokratickej republike.“ Biskup Augustín Misago náhle zomrel 12. marca 2012.