„Matka Slova”

Historický prierez zjaveniami


28. november 1981: Prvé zjavenie Panny Márie Alphonsine Mumurekeovej, študentke gymnázia v Kibehu. Panna Mária sa predstavila ako „Nyina wa Jambo“ – Matka Slova. Za mesiac a pol sa s Paňou z neba stretli aj dve študentky toho istého gymnázia – Natália Mukamazimpakaová a Mária-Claire Mukangangová.

14. máj 1982: Ordinár diecézy Butare biskup Jean Baptiste Gahamanyi vytvára dve komisie – lekársku a následne teologickú, ktorých cieľom je preskúmať pravdivosť prebiehajúcich zjavení.

15. august 1988: Biskup Gahamanyi dáva súhlas na verejnú mariánsku úctu v Kibehu a posiela tam kňaza na vykonávanie pastoračných prác.

30. marec 1992: Vytvorenie diecézy Gikongoro, ktorej ordinárom sa stáva Augustín Misago.

28. november 1992: Položenie základného kameňa na stavbu Máriinej svätyne.

7. apríl 1994: Začiatok vojny medzi kmeňmi v Rwande.

29. jún 2001: Biskup Gikongora Augustín Misago vyhlasuje deklaráciu, ktorá uznáva zjavenia v Kibehu za pravdivé a vierohodné.

Január 2002: Biskup Misago pozýva pátrov pallotínov, aby sa podujali na pastoračnú prácu vo farnosti a vo vznikajúcej Svätyni Bolestnej Panny Márie.

20. január 2002: Posviacka miesta a začiatok stavebných prác pre svätyňu.

25. marec 2003: Podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci medzi diecézou Gikongoro a Spoločnosťou katolíckeho apoštolátu (pátrami pallotínmi).

31. máj 2003: Konsekrácia Svätyne Bolestnej Panny Márie v Kibehu za účasti kardinála Crescenzia Sepa, prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

28. november 2011 Slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 30. výročia prvých zjavení v Kibehu celebroval J. Ex. Augustín Misago. Svätyňa v Kibehu sa stala cieľom miestnych aj medzinárodných pútí. V početnom množstve sem prichádzajú veriaci z Rwandy, susedných štátov: Burundi, Konžskej demokratickej republiky, Ugandy, Tanzánie a tiež z Európy: Belgicka, Francúzska, Holandska, Anglicka, Poľska, Talianska ako aj zo vzdialenejších kútov sveta ako USA, India a Japonsko. V roku 2011 sa na výročnej svätej omši zúčastnili slovenskí adoptívni rodičia, ktorí v rámci projektu Adopcia srdca podporujú deti v Rwande a v Konžskej republike.