„Matka Slova”

Nowa Strona


Miesto odpustenia a zmierenia  – 30. výročie zjavení Panny Márie

Približne 40-tisíc pútnikov z celého regiónu Veľkých jazier, ako aj z Európy a Ameriky sa 28. novembra 2011 zúčastnilo na Eucharistii, ktorá sa konala pri príležitosti 30. výročia zjavení Panny Márie v rwandskej dedinke Kibeho. Tieto zjavenia ako jediné v Afrike Cirkev oficiálne uznala.

Nathalie Mukamazimpaka
Je jednou z troch vizionárok, ktorým sa v rokoch 1981 až 1983 zjavovala Matka Božia v Kibeho a odovzdávala im posolstvá pre svet. Napriek týmto výnimočným udalostiam táto dedinka nezostala uchránená a stala sa svedkom masových zločinov počas genocídy v roku 1994. Zahynulo v nej viac ako 25-tisíc osôb. Nathalie neopustila Kibeho okrem obdobia dramatických bratovražedných masakier. V súčasnosti sa stará o pútnikov a novú svätyňu.

Páter Zbigniew Pawlowski SAC
Je rektorom svätyne v Kibeho. V marci 2003 bola svätyňa zverená pallotínom, ktorí sa starajú o to, aby sa cieľ mnohých pútnikov stal miestom odpustenia, obrátenia a pokoja. Okrem dušpastierskej práce sa páter Zbigniew zaoberá rozširovaním a budovaním rôznych infraštruktúr pre pútnikov. Jeho túžbou je, aby 600-tisíc pútnikov, ktorí každoročne navštívia svätyňu, tu našlo dôstojné miesto na stretnutie s Kristom a s druhým človekom.

Už šesť rokov sa staráte o svätyňu v Kibeho. Tu sa odohrali dôležité zjavenia Panny Márie, uznané Cirkvou, ktoré sú významné pre celú Afriku.

Z. P.: Po dvadsiatich rokoch od chvíle, keď sa objavili prvé informácie o zjaveniach v Kibeho, dokončila Katolícka cirkev skúmanie a hodnotenie týchto zjavení a v roku 2001 ich oficiálne uznala za pravdivé. Matka Božia, ako to vyplýva z oficiálnych cirkevných dokumentov, sa zjavila trom mladým ženám: Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka a Márii Claire Mukangango. Neskôr sa opäť objavili informácie o ďalších zjaveniach a posolstvách Matky Božej. Cirkvou ich však neuznala. 


Ste jedinou vizionárkou, ktorá býva v Kibeho. Čo sa stalo s ďalšími vizionárkami?
N. M.: Marie Claire bola zavraždená v roku 1994 a Alphonsine žije v kláštore v zahraničí. Ja som zostala tu, aby som sa starala o pútnikov, a snažím sa žiť ponorená v modlitbe v súlade s vôľou Matky Božej.

Kedy sa vám po prvýkrát zjavila Matka Božia?
N. M.: Po prvýkrát som Pannu Máriu uvidela 12. januára 1982. Modlila som sa v kaplnke. A zrazu som uvidela osobu, ktorá mi povedala: „Nathalie, prosím ťa, modli sa veľa za svet.“ Najprv som nepochopila, kto to je. Na druhý deň som však mala tú istú víziu, ale vtedy sa táto osoba predstavila: „Som Matka Slova. Neboj sa, Nathalie, som Matka Božia a hovorím s tebou.“ Zjavila sa mnohokrát, až do roku 1989, neraz verejne. Všeobecne vždy prosila, aby som sa bez prestania modlila za svet. Prišla z neba, a keďže ľudský život je krátky, chce nás priviesť k obráteniu.

Predpovedala genocídu v Rwande?
N. M.: Nehovorila priamo o genocíde, ale v mnohých posolstvách vystríhala: „Ak sa ľudia neobrátia a navzájom si neodpustia, ak sa nezmieria, rieky sa stanú červené od krvi.“

Z. P.: Nikde inde nehovorila Mária tak veľa ako tu, v Kibeho. Možno aj preto nazvala seba samu „Matka Slova“. Raz zjavenie trvalo celý deň, až do 22. hodiny. Zásadne väčšina posolstiev obsahovala túto jednu dôležitú časť: „Obráťte sa, inak sami budete pre seba ohrozením.“ Myslím si, že toto posolstvo nestratilo na svojej aktuálnosti a nemyslím tým len udalosti z roku 1994. Keď si pomyslím na Európu a na to, ako sa tam pristupuje k životu – potraty, eutanázia a podobné veci – alebo ako sa tam robia žarty z Cirkvi a viery, tak mám také isté obavy.

Na tomto mieste sa odohrala masakra najmenej 25-tisíc ľudí. Aké sú dnes ohlasy týchto udalostí?
Z. P.: Žiaľ, dnes málokto hovorí o genocíde. Popravde, vláda sa snaží rôznymi spôsobmi zmeniť informácie o týchto udalostiach, ale čaká nás ešte dlhá cesta k zmiereniu. Pred rokom 1994 žilo v Kibeho 65-tisíc katolíkov. V súčasnosti je ich o niečo viac ako 10-tisíc. Tu sa odohrali strašné veci, tak ako v celej krajine. Preto sa musí najprv dovŕšiť odpustenie. Ľudia si musia navzájom odpustiť viny. A takýmto miestom je Kibeho: je školou odpustenia, miestom, na ktorom sa iste zabúda, kto je Tutsi a kto Hutu.

N. M.: Mária nám odovzdala posolstvo pre celé ľudstvo: „Svet vykročil na cestu, ktorá vedie k záhube.“ Mária túžila po tom, aby sme sa vybrali po ceste spásy. A ňou je Ježiš Kristus. 
zdroj: „alle welt“, 11/12/2011